Swan swarms

Embroidery installation art

Swan Swarms

swan embroidery installations

In the embroidered sceneries of the swan swarms series the same theme has been developed in all its possible patterns. The embroideries are made in stem stitches with DMC on cotton.

The theatrical installations, hence the word sceneries, refer to a sleepy world. Room sized embroidery installations like tents and pillows make up an oasis in white cotton. Long pieces of fabric are suspended in space, winding in and out rooms or cascading from windows .

 

overview

Overview of expositions with the swan embroideries in installations in various exhibitions spaces below the photogrid.

Complete text

Installation art, swan embroidery

display none

White swans, black swans

Ten years of research on embroidery, that is what my present work consists of. In this decade one and the same theme has been developed in all its possible patterns.

Enclosed circles

All works are related to the island of my childhood. The old sea-dykes, enclosing the village I grew up in, defined the world. And the swan became one of the most occurring dwellers during the 40 years the sea-arms around the island were closed by a system of dams.

The islanders had lived in another zone, apart from the rest of the Netherlands, in another time, in enclosed circles, behind imaginary lines which after centuries were now to be crossed. From this transformation a permanent longing was born for a lost island paradise and this fascination led me to research our attempts to reflect this paradise in a work of art.

White swans

Oases and paradises are restricted areas, like the hortus conclusus. You have to be dead or at least receive some sort of help to get inside. Virgil was Dante’s guide into the other world. More recently a rabbit and a cat guided Alice into and through Wonderland.

And an old Dutch nursery rhyme tells us of swans: white swans, black swans / who wants to go to the land of the angels? / this land is closed / the key is broken / and no smith in this country that can mend the key.

Embroidering the edges of space

Space and time play an essential role in embroidery. My pieces affect the space of their surroundings. It is occupied and simultaneously renewed, by tents and big sized curtains that generate a world of sleep, which is emphasised by the countless repetitions of motives. The works expand, discovering and devouring the edges of space. In fact, here the perimeters of space are being embroidered.

The fabric is folded across the existing hard structure and as it unfolds, it opens a softer inner world, a quiet realm, an oasis for the soul.

Relative time

Time in embroidery is the ally of the maker. Homer’s Odyssee is significant here. In this story two opposite yarns are spun in a parallel manner. Ulysses voyages on the one hand and on the other the world that awaits him, Ithaca the island where has wife Penelope, as myth has it, managed to control time by weaving.

Penelope manages to slow down time by undo at night what she did weave the day before. Surprisingly, in contradiction to Odysseus, she’s able to travel in the enclosure of her room, back and forward in time keeping in hands her own destiny.

Nowadays mythical connotations between handiwork and time seem to be forgotten and the Penelope of today is a passive woman. My work tells about this friction and in this way the embroideries become an interaction, between the present and what comes, between hic et nunc and infinite time.

This interaction materialises through the use of enormous quantities of fabric and of time. While making the repetitive and numerous stitches one tends to loose the notion of time.

Shreds of thought, expectations and memories are stitched into the fabric by needle and thread. These shreds can be seen in the work the way a poem can be read between the lines. The spectator is invited to do so but whether or not he does, is up to him.

Notes:
1. Dutch etymological dictionary: embroidery, derived from the French “bordure”, which derived from border “edge, edging, hemline”.

 

Installation art, swan embroidery, text by Connie Dekker, Rome, 2000

Witte zwanen, zwarte zwanen

Tekst Connie Dekker, Rome, 2000

De borduurwerken zijn de neerslag van een proces waarin het borduren van hetzelfde thema in al zijn mogelijke variaties wordt onderzocht.

Gesloten cirkels

Qua inhoud is het werk verbonden aan het eiland waar ik ben opgegroeid. Het was een wereld die ophield bij de dijken die het omringden en staande op de dijk zag je de overkant. In de tijd dat de zeearmen 1 voor 1 gesloten werden en het zoute water van brak naar zoet werd, zag je steeds meer zwanen. De eilandbewoners leefden in een andere tijdzone dan de rest van Nederland, in gesloten cirkels: denkbeeldige lijnen, die door het bouwen van dammen, langzaam maar zeker overschreden werden.

Verloren wereld

Deze transformatie riep een verlangen op naar een verloren wereld en hieruit is een fascinatie geboren voor paradijselijke gebieden en het streven van de mensheid dit in zijn werken te reflecteren.

Witte zwanen

Van oudsher zijn paradijselijke gebieden moeilijk toegankelijk. Om binnen te geraken moet je of hulp krijgen of dood zijn. Sherif Ali begeleidde Lawrence of Arabia in de woestijn. Virgilius was de gids van Dante aan gene zijde. Een wegrennend poesje bracht Alice in Wonderland. Een dier dat sinds de oudheid betekenis heeft als geleide is de zwaan.

“Witte zwanen, zwarte zwanen/wie wil er mee naar Engeland varen/Engeland is gesloten/de sleutel is gebroken…”

Borduren aan de randen van  ruimte

In het werk spelen ruimte en tijdsaspecten een belangrijke rol: het aspect ruimte betreft de relatie tussen het handwerk en zijn omgeving. Het borduurwerk werk omhelst het nomadische door het maken van installaties met tenten, kussens en neerhangende lappen geborduurde stof.

Het is een slaperige wereld, het effect wordt versterkt door de zich herhalende patronen van de borduurwerken die zich uitstrekken naar de randen van de ruimte. (1.

In feite worden de perimeters van de ruimte geborduurd en de stof functioneert als drager. Metrages stof vouwen zich open en keren zich tegelijkertijd naar binnen. De nieuw ontstane ruimte refereert aan een halte. Een oase voor de ziel.

 

De rekbare tijd

Met het aspect tijd, duid ik op de relatie tussen het handwerk en de maker. Zo is de Odyssee van betekenis omdat het twee tegengestelde werelden beschrijft die parallel lopen. Enerzijds zijn er de avonturen van Odysseus in verre werelddelen en anderzijds is er de wereld die op hem wacht: Penelope in zijn paleis op het eiland Ithaka.

Zoals de mythe verhaalt, vertraagt ze de tijd middels haar handwerk en bedwingt zij op deze wijze haar omgeving. Zoals bekend wordt zij belaagd door een aantal trouwgrage lieden. Zij tracht uitstel te bedingen en stelt dat zodra het kleed af is dat zij aan het weven is, zij een keuze zal maken uit de schare aanbidders.

Wat er gebeurd is het volgende: zij slaagt erin de tijd te vertragen door ’s nachts dat gedeelte uit te halen wat zij die dag ervoor heeft gewoven. En het wonderlijke is dat zij, in tegenstelling tot Odysseus, er in slaagt om alleen en in de beslotenheid van haar kamer, heen en weer te reizen in tijd terwijl ze de touwtjes – letterlijk en figuurlijk – in eigen handen houdt.

In de hedendaagse context lijkt het of de metafysische connotaties betreffende handwerk en tijd zijn vergeten (2. Mijn werk getuigt van deze frictie en de lange arbeid aan de borduurwerken vormen een wisselwerking tussen het hier en nu en het onafzienbare.

Deze wisselwerking manifesteert zich in het gebruik van ellenlange doeken en de ontelbare steekjes die nodig zijn patronen te vormen. Al bordurend gaat men steekjes tellen en flarden van gedachten, tussen verwachting en herinnering, worden met draad en naald vastgezet in het doek. Ze zijn niet leesbaar en het is de vraag of de toeschouwer ze herkent.

Noot:
1) etymologisch woordenboek: borduren afgeleid van mnl. bordure, borduur, mnd. bordur(werk) garnering, borduursel

2) Adriano Sofri schrijft in zijn boek Il nodo e il chiodo (vrij vertaald): De symbolische waarde van het weefsel van Penelope gaat verder dan huwelijkstrouw en het contrast tussen de kracht (de aanbidders) en de geslepenheid (Penelope): het werkelijke contrast is die tussen de ‘eindige’ tijd (het ultimatum) en de ìoneindige tijd (het uithalen en opnieuw verder werken aan het weefsel).

…la tela di Penelope – nella versione in cui la regina resta fedele – ha una potenza simbolica che va oltre il confronto fra la forza e l’astuzia. Il tempo finito concesso dai Proci, il tempo degli ultimatum, e al l’ opposto il tempo infinito del l’andirivieni della tela sono i veri soggetti del contrasto. Nel ciclo del giorno e della notte, Penelope fa andare avanti e indietro il tempo: il telaio sempre in moto lo tiene fermo.

 

 

Close accordions

Swan Swarms #7

Embraceable You

 • Cotton gauze fabric, 40m by 1m40
 • Embroidery with DMC
 • Piazza delle Vaschette, Rome
embroidery_swans_rome_embraecable you_02
 • Swan embroidery detail inside
 • View outside from the piazza delle Vaschette, Rome.
embroidery_swans_rome_embraecable you_04
embroidery swans rome embraecable 01

Swan Swarms #6

 • Cotton fabric, 2m by 2m40
 • Embroidery with DMC

 • Piazze delle Vaschette, Rome

embroidery_swans_rome_studio_01

Swan Swarms #5

 • Cotton gauze fabric, 20m by 3m70
 • Embroidery with DMC
 • Bergkerk, Deventer
embroidery - swans - bergkerk - deventer - borduren 2000
 • Swan embroidery detail inside
 • View at the back with cotton gauze layer
embroidery_swans_church_bergkerk_02
embroidery_swans_church_bergkerk_01

Swan Swarms #4

 • Cotton gauze fabric, 40m by 1m40
 • Embroidery with DMC
 • Studio view, Amsterdam
embroidery_swans_in my studio_fall_01

Swan Swarms #3

 • Cotton pillows, diameter +- 1m
 • Embroidery with DMC
 • Studioview, Amsterdam
embroidery - swans - pillows

Swan Swarms #2

embroidery_hands_swans_01
embroidery_hands_swans

overview

Expositions swan embroidery swarms

1992

Wiegelied

Artist space ’t hooghuis
arnhem

Organisation by the Artist Space

1992

Un luogo da nessuna parte

Ex-Gil
Montevarchi

Curator: Saretto Cincinelli

1993

from time to time

castello di rivara
rivara

Curator: Saretto Cincinelli

1993

prothesen

Gallery nouvelles images
The hague

Curator: Tiong Ang

1994

Borduren 2000

Museum de Lakenhal, Leiden
De Bergkerk, Deventer

Curator: Doris Wintgens

1996

Tell me what time…

Gallery Gentili
Florence

Curator: Saretto Cincinelli

Lo soffia il cielo, così

Performance, 6 girls and 20 balloons

La Rocca di Carmignano, Italy